18.12. – 19.12.
2015
Pražská tržnice - Holešovice, Hala 13
Boutique Market

Boutique Market

Hala č. 13 Pražské tržnice bude o předvánočním víkendu, 18. a 19. prosince, hostit výběrový trh Boutique Market. Nabídka trhu je zaměřena na ty, kdo chtějí nakoupit exkluzivní a jedinečné dárky na jdnom místě! 

Na jednom místě najdete zboží, které lze označit slovem "boutique". Pozornost je zaměřena na vysoce kvalitní produkty, od delikates po designové výrobky. Pro výrobce těchto produktu je typická malá produkce, důraz na kvalitu, tradiční zpracování, inovativní myšlení a respekt k životnímu prostředí. 

Boutique Market se uskuteční ve vytápěné, vánočně naladěné industriální hale č. 13. Kromě možnosti nakoupit pro své blízké vánoční dárky v příjemné a poklidné atmosféře, si na místě budete mít možnost pochutnat na zajímavém občerstvení a relaxovat u kávy za poslechu DJs. Celý prostor bude nekuřácký.

Vstup je zdarma a bez bariér

Otevírací doba:

pá, 18.12.: 10:00 - 19:00

so, 19.12.: 10:00 - 19:00

https://www.facebook.com/novetrhy
https://www.facebook.com/events/1179595358724188/

 

Novinky

29.9.2015 | Registrace na třetí Boutique Market otevřené!

Registrace na třetí Boutique Market otevřené!
Po druhém úspěšném předvánočním Boutigue Marketu přinášíme třetí výběrový trh. Registrace pro prodejce jsou dnešním dnem možné!  Těšíme se na vás!

Po druhém úspěšném předvánočním Boutigue Marketu přinášíme třetí výběrový trh.

Registrace pro prodejce jsou dnešním dnem možné! 

Těšíme se na vás!

The idea behind the event, is to bring together in one place all goods we consider boutique. The attention is on small scale manufacturers and high quality products. From wine, food product, coffee to design, books, art, and kid stuff.
Typical for the producers of these goods is small production, emphasis on quality, traditional processing, innovative thinking and respect for the environment.
The sellers will be handpicked by us and our exclusive partners to ensure a magnificent selection of producers and goods. 
Thanks to the right timing, Boutique Market provides a suitable place for the Christmas shoppers – selection of the best goods under one roof. The market will be held in a heated industrial hall, and will include decoration, background music, refreshments, and activities for children. 
Admission to the Boutique Market is free and wheelchair accessible.
Address: Prague market at Holesovice, Hall number 13.
Opening times:
Friday, 18/12/15, 10am - 7pm
Saturday, 19/12/15, 10am - 7pm

Staňte se partnerem Boutique Marketu. Rádi navážeme mediální spolupráci.

Kontaktujte nás:

Lenka Liška

pr@novetrhy.cz 

+420 777 038 936

     

 

 

Expats.cz 

      informuji.cz

 

          

 

 

 Pražandalogo     

   

             

 

 

        

     

 

      

I.

Předmět a účel nájmu

1. Výběrový trh Boutique Market (BM) proběhne 18. a 19. prosince 2015 v kryté hale č. 13, Pražské tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7. Pořadatelem je Lovemusic s.r.o., sídlem Lidická 35, Praha, 150 00, IČ 24177440, DIČ CZ24177440.

2. Otevírací doba:

Pá, 10:00 – 19:00

So, 10:00 - 19:00

3. Zájemce o podnájem prodejního místa (dále jen zájemce) na Boutique Marketu je povinen vyplnit závaznou online registraci k prodeji na BM na webových stránkách www.novetrhy.cz a to nejpozději do 22.11.2015. Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy na Boutique Marketu.

4. Po ukončení registrační doby pořadatel vybere z registrovaných zájemců podnájemce s ohledem na celkovou kapacitu prodejních prostor. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci. Toto potvrzení bude zasláno v období 23. - 24. listopadu 2015.

5. Nájemce (dále jen pořadatel) je povinen podnájemci (dále jen prodejce) přenechat prostor vymezený v čl. II smlouvy do užívání po celou dobu konání BM za úplatu stanovenou v čl. II Smluvních podmínek za účelem zřízení prodejního místa.

II.

Prodejní místa a cena podnájmu

1. Prodejním místem se rozumí prázdná plocha v hale č. 13 dle objednáného rozměru. 

2. Cena za podnájem prodejního místa o velikosti cca 1,5 x 4 metry (šířka x hloubka) po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 3000 Kč bez DPH a jde o napůl sdílenou kóji.

3. Cena za podnájem prodejního místa o velikosti cca 3 x 4 metry (šířka x hloubka) po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 5000 Kč bez DPH a je umístěno v samostatné kóji.

4. Cena za 1 prodejní místo, o které se bude dělit více prodejcůse zvyšuje o 500 Kč bez DPH za každého dalšího prodejce (tedy např. 5500 Kč za 2 prodejce na jednom prodejním místě o velikosti 3x4 metry). 

5. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Jsme plátci DPH, proto veškeré ceny budou účtovány včetně DPH. Účast dalšího prodejce podléhá schválení pořadatele.

6. Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel. Nelze ho měnit bez svolení.

 

III.

Práva a povinnosti prodejce a pořadatele

1. Pořadatel je povinnen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený, prázdný a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán.

2. Pořadatel je povinen zajistit prodejci připojení ke zdroji el. proudu. Tento zdroj se může nacházet až 20 m od prodejního místa, prodlužovací kabel si obstará sám prodejce. Technické informace, doba příjezdu a další podobné informace budou prodejci zaslány emailem cca jeden týden před akcí.

3. Prodejce je povinen dodržovat pořádek a nebytové prostory užívat tak, aby nebyli rušeni další uživatelé předmětných prostor a Pražské tržnice.

4. Na BM je zakázáno prodávat jakékoliv nápoje bez předchozí domluvy.

5. Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele během BM. Pokyny mohou být udělovány ústně.

6. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

7. Je přísně zakázáno ukončit prodej (upustit od užívání prodejního místa) před ukončením akce (skončením podnájmu). Porušení tohoto ustanovení prodejcem má za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu pořadateli ve výši 3000,- bez DPH.

8.  Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného či opakovaného porušování Smluvních podmínek.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k podnájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 

IV.

Odstoupení

1. Odstoupí-li prodejce od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem BM, je povinen zaplatit odstupné ve výši 2000,- bez DPH. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem BM, je povinen zaplatit odstupné ve výši celého nájmu (tedy 5000,- Kč za prodejní místo 3x4 metry a 3000,- Kč za prodejní místo 1,5x4 metry, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

2. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

Lovemusic s.r.o.

Sídlo: Lidická 303/35, Praha 150 00
IČ: 24177440
DIČ 24177440
Číslo účtu: 2500189523/2010
Číslo účtu pro slovenské partnery: 2500189523/8330

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 185872.
Jsme plátci DPH.

 

Lucia Gogoláková

manažer Boutique Marketu - veškeré dotazy prodejců a návštěvníků, mimo PR

+420 732 785 785

boutique@novetrhy.cz

 

Lenka Liška

PR, kontakt s medii

+420 777 038 936

pr@novetrhy.cz 

https://www.facebook.com/novetrhy