16.4. – 17.4.
2016
Brno, INDUSTRA
Factory Fashion Market 18

Factory Fashion Market 18

Trh nezávislé módy, šperků a designu Factory Fashion Market s pořadovým číslem 18 se vrací do multikulturního prostoru uprostřed brněnských mrazíren INDUSTRA.

Kromě módy a doplňků budete moci na akci ochutnat to nejlepší od lokálních prodejců, podpořit neziskové organizace a užít si jedinečnou atmosféru industriálních prostor za doprovodu několika vybraných DJs. 

 

FFM 18 se koná:

v sobotu 16. dubna od 11:00 do 19:00

v neděli 17. dubna od 10:00 do 18:00

Vstupné na trh je zdarma.

 

Svou účast potvrďte na FB události.

 

Pořádá Lovemusic značka tvého srdce.

 

Industra
Masná 9, Brno

Novinky

7.4.2016 | HUDBA

HUDBA
Na trhu vám zahrají DJs Kema, Peter Pea a W.Dj + Marthy.   16.4.2016 11.00 - 15.00 Kema 15.00 - 19.00 Peter Pea       17.4.2016 10.00 - 18:00 W.Dj + Marthy  

Na trhu vám zahrají DJs Kema, Peter Pea a W.Dj + Marthy.

 

16.4.2016

11.00 - 15.00 Kema

15.00 - 19.00 Peter Pea

 

 

 

17.4.2016

10.00 - 18:00 W.Dj + Marthy

 

3.4.2016 | Den za rovné příjmy

Den za rovné příjmy
Na trhu navážeme na Den za rovné příjmy, který pořádá organizace NESEHNUTÍ. Poukazuje na fakt, že ženy mají v průměru o 22 % nižší platy. Prodejci, kteří do toho jdou s námi, tak...

Na trhu navážeme na Den za rovné příjmy, který pořádá organizace NESEHNUTÍ. Poukazuje na fakt, že ženy mají v průměru o 22 % nižší platy. Prodejci, kteří do toho jdou s námi, tak budou ženám nabízet vybrané produkty o 22 % levněji.

 

Více

3.3.2016 | PŘIHLÁŠKY PRO PRODEJCE SPUŠTĚNY

PŘIHLÁŠKY PRO PRODEJCE SPUŠTĚNY
Přihlaste svoji značku na Factory Fashion Market 18 do Industry. Přihlášky pro prodejce módy, šperků, designu i lokálních potravin jsou spuštěny. Registrovat se můžete do 27.3.2016.

Přihlaste svoji značku na Factory Fashion Market 18 do Industry. Přihlášky pro prodejce módy, šperků, designu i lokálních potravin jsou spuštěny. Registrovat se můžete do 27.3.2016.

Staňte se partnerem akce Factory Fashion Market 18. Rádi navážeme mediální spolupráci.

 

Kontaktujte nás:

Zuzka Kučerová

pr@novetrhy.cz 

+420 602 116 170

 

Mediální partneři: 

      free radio

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Výběrový trh nezávislé módy a designu Factory Fashion Market č. 18 (dále jen FFM 18) proběhne 16. - 17.4.2016 v Industře, Masná 9, Brno. Pořadatelem je Lovemusic s.r.o., sídlem Lidická 35, Praha, 150 00, IČ 24177440, DIČ CZ24177440.

 

2. Otevírací doba:
Sobota 16.4.: 11:00 - 19:00

Neděle 17.4.: 10:00 - 18:00

 

3. Zájemce o podnájem prodejního místa na FFM 18 je povinen vyplnit závaznou online registraci k prodeji na FFM 18 na webových stránkách www.novetrhy.cz, a to nejpozději do 27.3.2016 (dále jen zájemce). Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy na FFM 18.

 

4. Po ukončení registrační doby pořadatel vybere z registrovaných zájemců podnájemce s ohledem na celkovou kapacitu prodejních prostor. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci. Toto potvrzení bude zasláno nejpozději 31.3.2016.

 

5. Nájemce (dále jen pořadatel) je povinen podnájemci (dále jen prodejce) přenechat prostor vymezený v čl. II smlouvy do užívání po celou dobu konání FFM 18 za úplatu stanovenou v čl. II Smluvních podmínek za účelem zřízení prodejního místa.

 

II.

Prodejní místa a cena podnájmu

1. Prostor pro prodejní místo na FFM 18 bude mít velikost cca 2 x 2 metry. Cena za podnájem po dobu zmíněnou v článku I. jednoho prodejního místa je 2800 Kč.

 

2. Cena za podnájem prodejního místa o velikosti cca 3x3 metry po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 4900 Kč.

 

3. Pořadatel dále nabízí zvýhodněné prodejní místo neziskovým organizacím o velikosti 2 x 2 m za zvýhodněnou cenu 800 Kč.

 

4. Cena za 1 prodejní místo, o které se bude dělit více prodejců, se zvyšuje o 500 Kč za každého dalšího prodejce (tedy např. 3300 Kč za 2 prodejce na jednom prodejním místě o velikosti 2x2 metry). 

 

5. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Lovemusic s.r.o. je plátcem DPH, proto veškeré ceny budou účtovány včetně DPH. Účast dalšího prodejce podléhá schválení pořadatele.

 

6. Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel. Nelze ho měnit bez svolení.

 

III.

Práva a povinnosti prodejce a pořadatele

 

1. Pořadatel je povinnen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání nejpozději do tří hodin po ukončení nedělní prodejní doby.

 

2. Pořadatel je povinen zajistit prodejci připojení ke zdroji el. proudu. Tento zdroj se může nacházet až 20 m od prodejního místa, prodlužovací kabel si obstará sám prodejce. Technické informace, doba příjezdu a další podobné informace budou prodejci zaslány emailem cca jeden týden před akcí.

 

3.  Pořadatel na noc zajistí uzamykatelné prostory, ve kterých si budou moci prodejci ponechat své zboží. Prodejce je povinen veškeré své zboží zabalit a co nejkompaktněji uložit. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku prodejce přes noc ani přes dobu prodeje. Prodejce si ponechává své zboží a výstavní systémy uschované přes noc na své vlastní nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovost přes noc v uzamykatelných prostorách je zakázáno.

 

4.  Prodejce je povinen dodržovat pořádek a nebytové prostory užívat tak, aby nebyli rušeni další uživatelé předmětných prostor.

 

5.  Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele během FFM 18. Pokyny mohou být udělovány ústně.

 

6. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

 

7. Je přísně zakázáno ukončit prodej (upustit od užívání prodejního místa) před ukončením akce (skončením podnájmu). Porušení tohoto ustanovení prodejcem má za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu pořadateli ve výši 3000,- bez DPH.

 

8.  Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného či opakovaného porušování Smluvních podmínek.

 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k podnájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 

10. Pořadatel na sebe nebere odpovědnost za prodejní systém aplikovaný Prodejcem při prodeji na akci.

 

IV.

Odstoupení

 

1. Odstoupí-li prodejce od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem FFM 18, je povinen zaplatit odstupné ve výši 1500 Kč. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem FFM 18, je povinen zaplatit odstupné ve výši 3000 Kč (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

 

2. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

 

 

Neváhejte se na nás obracet se svými dotazy.

 

Lovemusic s.r.o.

Sídlo: Lidická 303/35, Praha 150 00
IČ: 24177440
DIČ 24177440
Číslo účtu: 2500189523/2010
Číslo účtu pro slovenské partnery: 2500189523/8330

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 185872.
Jsme plátci DPH.

 

Lenka Kolářová

principálka, komunikace s prodejci

+420 728 230 430

velin@novetrhy.cz

 

Zbyněk Hanko

produkce, partneři

+420 775 635 426

zbynek@lovemusic.cz 

 

Zuzka Kučerová

PR, kontakt s médii

+420 602 116 170

pr@novetrhy.cz