19.12. – 19.12.
2015
Pražská tržnice, Praha
Festival Polévky - Poprvé v Praze

Festival Polévky - Poprvé v Praze

Rybí vývar, čočkový krém nebo poctivý boršč? Poslední sobotu před Vánoci provoní holešovickou tržnici Festival polévky. A vařit se bude přímo před zraky diváků – na otevřeném ohni ve čtyřiceti litrových kotlích dovezených až z Maďarska. První pražský ročník Festivalu polévky se bude konat v sobotu 19. 12. od 10.00 hodin v holešovické tržnici spolu s Boutique Market. Vstup na festival je zdarma.

 

Celkem 16 kotlů zavěšených na železných konstrukcích a pod nimi plápolající oheň, nejen tak bude vypadat okolí Haly č. 13 v pražských Holešovicích. Chystá se tu Festival polévky, který se z Plzně přesune poprvé i do metropole. Výjimečnost festivalu podtrhne vaření přímo před zraky návštěvníků i samotné servírování z probublávajících kotlů. Bistra a restaurace nabídnou více než 15 druhů polévek v plných i ochutnávkových porcích, které vás zahřejí. Během dne navíc budete moct hlasovat o tu nejlepší. Spolu s Festivalem polévky se také uskuteční Boutique Market, jehož nabídka je zaměřená na vysoce kvalitní zboží – od delikates po designové produkty. Na festivalu tak můžete pořídit i netradiční vánoční dárky.  

 

FB event:

https://www.facebook.com/events/1062664703767187/

FB Stranky:

https://www.facebook.com/festivalpolevky
https://www.facebook.com/localfoodmarketcz

 

Novinky

14.10.2015 | Přihlášky pro prodejce spuštěny

Přihlášky pro prodejce spuštěny
Umíte tu nejlepší polévku a chcete, abychom ji ochutnali na Festivalu polévky? :) Přihlašte se, registrace je spuštěna do 19.11.2015

Umíte tu nejlepší polévku a chcete, abychom ji ochutnali na Festivalu polévky? :) Přihlašte se, registrace je spuštěna do 19.11.2015

Smlouva o pronájmu prodejního místa na Festivalu polévky

 

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Festival polévky (dále jen FP) proběhne 19. prosince 2015 v prostorách Pražské tržnice, konkrétně na venkovním prostranství u haly č. 13 a 40,  Bubenské nábř. 306/13, Praha 7. Pořadatelem je Art Prom s.r.o., Sokolovská 626/104a, Praha 8 – Karlín, IČ: 24174505, DIČ: CZ241745.

 

2. Čas konání:

Sobota 19. prosince 2015, začátek akce: 10:00

 

3. Zájemce o podnájem prodejního místa na Festivalu polévky je povinen vyplnit závaznou online registraci k prodeji na FP na webových stránkách www.novetrhy.cz, a to nejpozději do 18.11.2015 (dále jen zájemce). Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy na FP.

 

4. Po ukončení registrační doby pořadatel vybere z registrovaných zájemců podnájemce s ohledem na celkovou kapacitu prodejních prostor. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci. Toto potvrzení bude zasláno v období 19. - 21. listopadu 2015.

 

5. Nájemce (dále jen pořadatel) je povinen podnájemci (dále jen prodejce) přenechat prostor vymezený v čl. II smlouvy do užívání po celou dobu konání FP za úplatu stanovenou v čl. II Smluvních podmínek za účelem zřízení prodejního místa.

II.

Prodejní místa a cena podnájmu

 

1. Prostor pro prodejní místo na FP má velikost cca 3x3 metry ve venkovních prostorách před halou č. 13. Ceny za podnájem po dobu zmíněnou v článku I. jsou následující:

 

-3x3m s vlastním stanem + 1 kotel od pořadatele / Your own tent and a pot from us 3,200 Kč bez DPH

-3x3m s vlastním stanem bez kotle od pořadatele / Your own tent without our pot 3,000 Kč bez DPH

-6x3m s vlastním stanem + 2 kotle od pořadatele / Your with your own tent and a 2x pots from us 6,000 Kč bez DPH

-6x3m s vlastním stanem bez kotle od pořadatele / Your with your own tent without our pot 5600 Kč bez DPH

 

2. V ceně pronájmu prodejního místa s kotlem od pořadatele jsou kovová ohniště a dřevo.

 

3. V ceně pronájmu prodejního místa je 150ks misek na polévku o objemu 330ml. Každou další misku je prodejce povinen koupit od pořadatele. Cena misky je 10 Kč.

 

4. Prodejce má povinnost využívat pro prodej polévky jen misky poskytnuté od pořadatele.   

5. V případě potřeby má prodejce možnost si od pořadatele pronajmout stan pro své prodejní místo. Ceny jsou následující:

 

3x3m 1,000 Kč bez DPH
6x3m 1,500 Kč bez DPH

 

6. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Jsme plátci DPH, proto veškeré ceny budou účtovány včetně DPH.

 

7. Účast prodejce podléhá schválení pořadatele. Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel. Nelze ho měnit bez svolení.

 

8. V ceně není připojení k elektřině, které lze objednat - max. 0,3 kW za 100 Kč, max. 3 kW za 1000 Kč a max. 6 kW za 2000 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

9.Stánky budou vybírány tak, aby byla nabídka co nejzajímavější pro návštěvníky.

 

III.

Práva a povinnosti prodejce a pořadatele

 

1. Pořadatel je povinen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání nejpozději do tří hodin po ukončení prodejní doby.

 

2. Pořadatel je povinen zajistit prodejci připojení ke zdroji el. proudu, pokud si ho prodejce objedná. Tento zdroj se může nacházet až 20 m od prodejního místa, prodlužovací kabel si obstará sám prodejce. Technické informace, doba příjezdu a další podobné informace budou prodejci zaslány emailem cca jeden týden před akcí.

 

3.  Prodejce je povinen dodržovat pořádek a prostory užívat tak, aby nebyli rušeni další uživatelé předmětných prostor a Pražské tržnice.

 

4.  Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele během FP. Pokyny mohou být udělovány ústně.

 

5. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

 

6. Prodejci mají povinnost dodržovat platné hygienické předpisy v rámci své gastronomické činnosti. Pořadatel nenese odpovědnost za prodejce v případě jejich porušení.

 

7. Je přísně zakázáno ukončit prodej (upustit od užívání prodejního místa) před ukončením akce (skončením podnájmu). Porušení tohoto ustanovení prodejcem má za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu pořadateli ve výši 3000,- bez DPH.

 

8.  Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného či opakovaného porušování Smluvních podmínek.

 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k podnájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 

IV.

Odstoupení

 

1. Odstoupí-li prodejce po schválení registrace od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem FP, je povinen zaplatit odstupné ve výši 2000,- Kč bez DPH. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem FP, je povinen zaplatit odstupné ve výši celého nájmu.

 

2. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

 

 

ArtProm s.r.o.

Sokolovská 626/104A, Karlín, 186 00 Praha

IČ/DIČ: 24174505/ CZ24174505

Phone: + 420 222 352 091-2

Jsme plátci DPH.

 

Dominika Antonie Skalová
Media & PR
Ph: 00420 737 383 598
dominika@artprom.cz

 

Matěj Halaš

Manažer Festival Polévky 

+420 737 736 343

matej@artprom.cz