28.11. – 30.11.
2014
Pražská tržnice, Praha
Holešovice Fashion Market 10

Holešovice Fashion Market 10

28. až 30. listopadu poskytnou haly č. 13 a 40 prostor k prezentaci více než 150 značkám. 

A nejen to!

Oslavte s námi desátý trh nezávislé módy a designu. 

Fotografie a informace o minulých trzích najdete na našem FaceBook profilu

Oficiální událost:

https://www.facebook.com/events/1468584390070524

 

Otevírací doba:

PÁ 28.11.2014: 12:00 - 20:00

SO 29.11.2014: 10:00 - 20:00

NE 30.11.2014: 10:00 - 17:00

Na trhu prodávají třeba

Novinky

13.11.2014 | DJs a After Hours Lounge na HFM10

DJs a After Hours Lounge na HFM10
Ani desáté vydání Holešovice Fashion Marketu nebude postrádat hudební doprovod. Přes den vám nakupování zpříjemní DJs S-BisH, LUKAS IA, TRIS KAYO (UK), ILIJAH, TEZET, HLAVA, DJ DONT...

Ani desáté vydání Holešovice Fashion Marketu nebude postrádat hudební doprovod.

Přes den vám nakupování zpříjemní DJs S-BisH, LUKAS IA, TRIS KAYO (UK), ILIJAH, TEZET, HLAVA, DJ DONT PANIC (UK) a DJ BEDUAN. 

Zábava na Holešovice Fashion Marketu však nekončí ani po zavírací době!  
Na AFTER HOURS LOUNGE vás v pátek i sobotu, vždy od osmi do posledního vytrvalce, roztančí DJové EDDIE MUR, DJ Ark, dMIT.RY, OL-WIZ, LAYUP, Raphael Kosmos (Endless Illusion).

 

Více

3.11.2014 | Jubilejní HFM zná svoje prodejce!

Jubilejní HFM zná svoje prodejce!
Koho najdete na předvánočním Holešovice Fashion Marketu?  Kompletní seznam a prezentace prodejců najdete na http://www.novetrhy.cz/trhy/holesovice-fashion-market/#market-brands

Koho najdete na předvánočním Holešovice Fashion Marketu? 

Kompletní seznam a prezentace prodejců najdete na http://www.novetrhy.cz/trhy/holesovice-fashion-market/#market-brands

2.10.2014 | Registrujte se na HFM10!

Registrujte se na HFM10!
Od 3. října máte možnost registrovat svoji značku na připravované desáté vydání trhu Holešovice Fashion Market. Registrace se uzavřou v pondělí 27. října. A brzy na to vás...

Od 3. října máte možnost registrovat svoji značku na připravované desáté vydání trhu Holešovice Fashion Market.

Registrace se uzavřou v pondělí 27. října. A brzy na to vás obeznámíme s výběrem prodejců předvánočního Fashin Marketu. 

Více

FASHION SHOWS

28.11. pátek

17h - Kidoo, for cool parents and kids, No Pink No Blue

18h - Carri BOOm, Eterno Moderno, JANE BOND special, U-Lace

 

29.11. sobota

18h - KK HARAJUKU, Pearl Brandtlová, Radka Eismanová, Petr Macour, Anique Mireé

 

HUDBA
28.11. pátek
S-BisH / balkan swing

LUKAS IA / chill beat

TRIS KAYO (UK) / world electronic music 

After Hours Lounge

EDDIE MUR (nightpunk records)

ARK (be at:)

After Party
Acidelika
https://www.facebook.com/events/347696438738041/
JEROME HILL /London-UK/

HANNO HINKELBEIN /Berlin-DE/ !!!FIRST TIME IN CZ!!!

SPIRITUAL SOUND SYSTEM /Prague-CZ/

Z-AIRES /Mayapur/

29.11. sobota
DJ ILIJAH / lounge house

DJ TEZET / glitch hop

DJ HLAVA / ghetto funky

S-BisH / futur funk

After Hours Lounge
dMIT.RY

Ol-Wiz

Layup

Rapheal Kosmos / deep house

 

30.11. neděle

DJ DONT PANIC / afro beat dub

BEDUAN / world beat

S-BisH / lounge set

DIVADLO


29. + 30.11. sobota a neděle
10:30h Vodník Loužička a jiné přepohádky
Divadlo Duší Spřízněných
http://www.divadlo-dds.com/

WORKSHOPS

Plackování, www.plackovani.cz
Salsa Workshop - Salsa4Water, http://www.weare4water.org/salsa/prague/cs
Síťotisk Gameboys, www.gmbs.cz
Šicí kávárna, www.sicikavarna.cz
Dřevěné šperky, http://sochyodmarka.cz/
Workshop na kolečkách, www.workshop-na-koleckach.cz

 

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Výběrový trh nezávislé módy, šperků a designu Holešovice Fashion Market č. 10 (HFM) proběhne 28. až 30. listopadu 2014 v krytých halách Pražské tržnice č. 13 a 40,  Bubenské nábř. 306/13, Praha 7. Pořadatelem je Lovemusic s.r.o., sídlem Lidická 35, Praha, 150 00, IČ 24177440, DIČ CZ24177440.

 

2. Otevírací doba:

Pá 28.11.2014: 12:00 - 20:00

So 29.11.2014: 10:00 - 20:00

Ne 30.11.2014: 10:00 - 17:00

 

3. Zájemce o podnájem prodejního místa na Holešovice Fashion Marketu je povinen vyplnit závaznou online registraci k prodeji na HFM na webových stránkách www.novetrhy.cz, a to nejpozději do 27.10.2014 (dále jen zájemce). Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy na Holešovice Fashion Marketu.

 

4. Po ukončení registrační doby pořadatel vybere z registrovaných zájemců podnájemce s ohledem na celkovou kapacitu prodejních prostor. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci. Toto potvrzení bude zasláno v období 28. - 30. října 2014.

 

5. Nájemce (dále jen pořadatel) je povinen podnájemci (dále jen prodejce) přenechat prostor vymezený v čl. II smlouvy do užívání po celou dobu konání HFM za úplatu stanovenou v čl. II Smluvních podmínek za účelem zřízení prodejního místa.

II.

Prodejní místa a cena podnájmu

 

1. Prostor pro prodejní místo na HFM má velikost cca 2 x 2 metry. Cena za podnájem po dobu zmíněnou v článku I. jednoho prodejního místa je 3900 Kč bez DPH.

2. Cena za podnájem prodejního místa o velikosti cca 1,5 x 4 metry (šířka x hloubka) po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 4000 Kč bez DPH.

 

3. Cena za podnájem prodejního místa o velikosti cca 3 x 4 metry (šířka x hloubka) po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 6900 Kč bez DPH.

 

4. Cena za 1 prodejní místo, o které se bude dělit více prodejcůse zvyšuje o 500 Kč bez DPH za každého dalšího prodejce (tedy např. 4400 Kč za 2 prodejce na jednom prodejním místě o velikosti 2x2 metry). 

 

5. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Jsme plátci DPH, proto veškeré ceny budou účtovány včetně DPH. Účast dalšího prodejce podléhá schválení pořadatele.

 

6. Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel. Nelze ho měnit bez svolení.

 

III.

Práva a povinnosti prodejce a pořadatele

 

1. Pořadatel je povinnen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání nejpozději do tří hodin po ukončení nedělní prodejní doby.

 

2. Pořadatel je povinen zajistit prodejci připojení ke zdroji el. proudu. Tento zdroj se může nacházet až 20 m od prodejního místa, prodlužovací kabel si obstará sám prodejce. Technické informace, doba příjezdu a další podobné informace budou prodejci zaslány emailem cca jeden týden před akcí.

 

3.  Pořadatel na noc zajistí uzamykatelné prostory, ve kterých si budou moci prodejci ponechat své zboží. Prodejce je povinen veškeré své zboží zabalit a co nejkompaktněji uložit. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku prodejce přes noc ani přes dobu prodeje. Prodejce si ponechává své zboží a výstavní systémy uschované přes noc na své vlastní nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovost přes noc v uzamykatelných prostorách je zakázáno.

 

4.  Prodejce je povinen dodržovat pořádek a nebytové prostory užívat tak, aby nebyli rušeni další uživatelé předmětných prostor a Pražské tržnice.

 

5.  Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele během HFM. Pokyny mohou být udělovány ústně.

 

6. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

 

7. Je přísně zakázáno ukončit prodej (upustit od užívání prodejního místa) před ukončením akce (skončením podnájmu). Porušení tohoto ustanovení prodejcem má za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu pořadateli ve výši 3000,- bez DPH.

 

8.  Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného či opakovaného porušování Smluvních podmínek.

 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k podnájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 

IV.

Odstoupení

 

1. Odstoupí-li prodejce po schválení registrace od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem HFM, je povinen zaplatit odstupné ve výši 2000,- Kč bez DPH. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem HFM, je povinen zaplatit odstupné ve výši celého nájmu (tedy 3900,- Kč za prodejní místo 2x2 metry, 4000,- Kč za 1,5x4 metry a 6900,- Kč za prodejní místo 3x4 metry, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

 

2. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

Staňte se partnerem Holešovice Fashion Marketu. Rádi navážeme mediální spolupráci.

Kontaktujte nás:

hfm@novetrhy.cz 

+420 775 635 426

 

  ExpresFM   Expats.cz

 

mradioFantomZakulturou.cz

pražská tržnicePublero.comPražandalogo

 kulturissimo.cz     

 

 

 

informuji.cz

  

 

 


       

  

 

 

Neváhejte se na nás obracet se svými dotazy.

 

Lovemusic s.r.o.

Sídlo: Lidická 303/35, Praha 150 00
IČ: 24177440
DIČ 24177440
Číslo účtu: 2500189523/2010
Číslo účtu pro slovenské partnery: 2500189523/8330

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 185872.
Jsme plátci DPH.

 

Lucia Gogoláková

manažer HFM10 - veškeré dotazy prodejců a návštěvníků, mimo PR

+420 732 785 785

hfm@novetrhy.cz 

 

Lenka Liška

PR, kontakt s medii

+420 777 038 936

pr@novetrhy.cz 

 

Don't count on Santa!

 

Buying gifts at Holešovice Fashion Market this last weekend of November we will give you a chance to get the freshest presents under the tree.

From Friday, 28/11 to Sunday, 30/11 the empty halls 13 and 40 in Prague's Market will turns into a paradise for all who want to please their loved ones with something more creative than thick socks and boring sweaters .

For three days there will be a celebration the 10th edition of Holesovice fashion market, which brings independent fashion, jewelry and design under one roof. Santa Claus this year can take time off. The event is to feature over 150 original labels and designers from the Czech and Slovak Republics.

 

Each participant is chosen carefully to ensure the greatest originality and quality of products offered. From original earrings or other jewelry, to casual bag for a friend or sweet heart. Parents and children will delighted to explore the original children's fashion. And for grandma and grandpa you can find a unique handmade porcelain piece. While you become a fashion icon, there are plenty of extra activities on the menu; you will be able to try out for yourself at one of the unique workshops. Throughout the event there are the best local and foreign DJ’s playing, delicatessen food for both meat lovers and vegetarians is offered. After a full day of experiences it’s party time, wither in our lounge section or in the more intense underground area.

Holešovice Fashion Market is open for everyone and every age. For parents with children there would be daily theater shows and a children corner with games.

No matter what the weather is both halls are indoor and heated.

 

Entry is free of charge.

In its three years of existence, the event has become a popular social event that provides a platform for sharing creative and inspirational enthusiasm not only for contemporary fashion and design scene, but also for other forms of art.

This is another vital contribution to supporting local artists.

The event is organized by the independent fashion labels Love Music and Plazmalab, who will also present their best products.

 

www.facebook.com/holesovicefashionmarket

www.facebook.com/events/1468584390070524/?ref=ts&fref=ts

 

PROGRAM:

 

FASHION SHOWS

28.11. friday

17h - Kidoo, for cool parents and kids, No Pink No Blue

18h - Carri BOOm, Eterno Moderno, JANE BOND special, U-Lace

 

29.11. saturday

18h - KK HARAJUKU, Pearl Brandtlová, Radka Eismanová, Petr Macour, Anique Mireé

 

THEATRE


29. + 30.11. saturday, sunday
10:30h Vodník Loužička a jiné přepohádky (show for kids)
Divadlo Duší Spřízněných
http://www.divadlo-dds.com/

WORKSHOPS

Plackování, www.plackovani.cz
Salsa Workshop - Salsa4Water, http://www.weare4water.org/salsa/prague/cs
Síťotisk Gameboys, www.gmbs.cz
Šicí kávárna, www.sicikavarna.cz
Dřevěné šperky, http://sochyodmarka.cz/
Workshop na kolečkách, www.workshop-na-koleckach.cz

 

MUSIC
28.11. friday
S-BisH / balkan swing

LUKAS IA / chill beat

TRIS KAYO (UK) / world electronic music 

After Hours Lounge

EDDIE MUR (nightpunk records)

ARK (be at:)

After Party
Acidelika
https://www.facebook.com/events/347696438738041/
JEROME HILL /London-UK/

HANNO HINKELBEIN /Berlin-DE/ !!!FIRST TIME IN CZ!!!

SPIRITUAL SOUND SYSTEM /Prague-CZ/

Z-AIRES /Mayapur/

29.11. saturday
DJ ILIJAH / lounge house

DJ TEZET / glitch hop

DJ HLAVA / ghetto funky

S-BisH / futur funk

After Hours Lounge
dMIT.RY

Ol-Wiz

Layup

Rapheal Kosmos / deep house

 

30.11. sunday

DJ DONT PANIC / afro beat dub

BEDUAN / world beat

S-BisH / lounge set