21.5. – 21.5.
2016
Praha, Pražská tržnice, hala 13
Petit Fashion Market 2

Petit Fashion Market 2

Petit Fashion Market je edice jednodenních výběrových trhů, které oživí čtyřikrát do roka prostory haly č. 13 v Pražské tržnici, vždy v mezidobí velkého Prague Fashion Marketu. Petit Fashion Market je vlastně takový jeho malý bráška, který bude prezentovat užší výběr prodejců. Část trhu bude vždy vyhrazena jednomu tématu, který předem ohlásíme. Druhým tématem Petit Fashion Marketu budou svatby!

Druhý Petit Fashion Market se odehraje již 21. května v hale č. 13 a představí více než 70 nezávislých módních značek. Součástí trhu bude speciální sekce věnovaná značkám spjatých se svatbami.

 Tak neváhejte a doražte "se oddat" jedinečnému designu a svatební módě!

 Připojte se k oficiální Facebookové události a pozvětě i své známé.

 Fotografie a informace o minulých trzích najdete na našem Facebook profilu.

 Otevírací doba/Opening Times :

   SO/SA 21.5.2016: 10:00 - 18:00

 Vstup zdarma a bez bariér / Free Entry.

---------------------------------------------------------------

 On the 21st of May the second edition of Petit Fashion Market, will take place in the Holesovice Market at hall 13, this time the theme will be weddings! 
And part of the market will be dedicated to this theme.

 Come do your unique shopping in one place, which will present more than 70 independant sellers, artists and designers with workshops and activities to both children and adults. 

♡ FB event here.

---------------------------------------------------------------

Novinky

31.3.2016 | PŘIHLÁŠKY PRO PRODEJCE SPUŠTĚNY!

PŘIHLÁŠKY PRO PRODEJCE SPUŠTĚNY!
Přihlaste svou značku na druhý "svatební" Petit Fashion Market. Přihlášky pro prodejce spuštěny - hlásit se můžete až do 26.4.2016 :)

Přihlaste svou značku na druhý "svatební" Petit Fashion Market. Přihlášky pro prodejce spuštěny - hlásit se můžete až do 26.4.2016 :)

Staňte se partnerem Petit Fashion Marketu. Rádi navážeme mediální spolupráci.

Kontaktujte nás:

pr@novetrhy.cz

            

      

 

        

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Výběrový trh nezávislé módy, šperků a designu Petit Fashion Market č. 2 proběhne 21. května 2016 v krytých halách Pražské tržnice č. 13,  Bubenské nábř. 306/13, Praha 7. Pořadatelem je Omri Goz, sídlem U Havlíčkových sadů 5, Praha 2, 120 00, IČ 74863932.

 

2. Otevírací doba:

So 21.5.2016: 10:00 - 18:00

 

3. Zájemce o podnájem prodejního místa na Petit Fashion Marketu je povinen vyplnit závaznou online registraci k prodeji na Petit Fashion Marketu na webových stránkách www.novetrhy.cz, a to nejpozději do neděle, 24.4.2016 (dále jen zájemce). Registrací nevzniká nárok na podnájem prodejní plochy na Petit Fashion Marketu.

 

4. Po ukončení registrační doby pořadatel vybere z registrovaných zájemců podnájemce s ohledem na celkovou kapacitu prodejních prostor. Nárok na podnájem plochy vzniká doručením emailu potvrzujícím účast ze strany pořadatele registrovanému zájemci. Toto potvrzení bude zasláno v období 27. - 30. dubna 2016.

 

5. Nájemce (dále jen pořadatel) je povinen podnájemci (dále jen prodejce) přenechat prostor vymezený v čl. II smlouvy do užívání po celou dobu konání Petit Fashion Marketu za úplatu stanovenou v čl. II Smluvních podmínek za účelem zřízení prodejního místa.

II.

Prodejní místa a cena podnájmu

 

1. Prostor pro prodejní místo na Petit Fashion Marketu o velikosti cca 3x4 (šířka x hloubka) metry v hale 13 po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 3000 Kč bez DPH.

 

2. Prostor pro prodejní místo na Petit Fashion Marketu o velikosti cca 1,5x4 (šířka x hloubka) metry v hale 13 po dobu zmíněnou ve čl. 1 činí 1900 Kč bez DPH.

 

3. Cena za 1 prodejní místo, o které se bude dělit více prodejcůse zvyšuje o 500 Kč bez DPH za každého dalšího prodejce (tedy např. 4000 Kč za 2 prodejce na jednom prodejním místě o velikosti 2x2 metry). 

 

4. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Nejsme plátci DPH, proto veškeré ceny budou účtovány bez DPH. Účast dalšího prodejce podléhá schválení pořadatele.

 

5. Prodejní místo pro prodejce určí pořadatel. Nelze ho měnit bez svolení.

 

6. Připojení k eletřině o příkonu 0,3 kW stojí 200 Kč. Pro stánky s jídlem 3 kW za 1000 Kč.

 

7. Stoly si lze zapůjčit od pořadatele, cena bude stanovena v registračním formuláři.

 

 

III.

Práva a povinnosti prodejce a pořadatele

 

1. Pořadatel je povinnen přenechat prodejci prostor do užívání vyklizený a čistý. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání nejpozději do tří hodin po ukončení sobotní prodejní doby.

 

2. Pořadatel je povinen zaslat prodejci technické informace, doba příjezdu a další podobné informace cca jeden týden před akcí.

 

3.  Prodejce je povinen dodržovat pořádek.

 

4.  Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele během Petit Fashion Marketu. Pokyny mohou být udělovány ústně.

 

5. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

 

6. Je přísně zakázáno ukončit prodej (upustit od užívání prodejního místa) před ukončením akce (skončením podnájmu). Porušení tohoto ustanovení prodejcem má za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu pořadateli ve výši 3000,- bez DPH.

 

7.  Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci v případě závažného či opakovaného porušování Smluvních podmínek.

 

8. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k podnájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 

9. Pořadatel na sebe nebere odpovědnost za prodejní systém aplikovaný Prodejcem při prodeji na akci.

 

IV.

Odstoupení

 

1. Odstoupí-li prodejce po schválení registrace od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem Petit Fashion Marketu, je povinen zaplatit odstupné ve výši 2000,- Kč bez DPH. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem Petit Fashion Marketu, je povinen zaplatit odstupné ve výši celého nájmu (tedy 3000 Kč za prodejní místo 3x4 metry a 1900 Kč za prodejní místo 1,5x4 metry, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

 

2. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

 

Lovemusic s.r.o.

Sídlo: Lidická 303/35, Praha 150 00
IČ: 24177440
DIČ 24177440
Číslo účtu: 2500189523/2010
Číslo účtu pro slovenské partnery: 2500189523/8330

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 185872.
Jsme plátci DPH.

 

Lenka Kolářová

principálka trhu, komunikace s prodejci

+420 728 230 430

velin@novetrhy.cz 

 

Zuzka Kučerová

PR, kontakt s médii

+420 602 116 170

pr@novetrhy.cz

Co se vám líbilo a nelíbilo na Petit Fashion Marketu 21. května 2016?

 

Nejoblíbenější prodejci:

La Klara

Carri Boom

Lovemusic

Eagle

Levandulova.cz

Frou Frou

Kytky od potoka

 

 

Líbila se vám atmosféra, ale chtěli byste akci spíš venku, s více jídlem, více bytových doplňků nebo pánské módy. No, a to vše vám nabídneme 24.-25.6. na Prague Fashion Marketu na Smíchovské náplavce!

 

Děkujeme, že nám odpovídáte, jen tak se můžeme zlepšovat.

 

Váš tým Nových trhů.